ေကၽးဇူးၿပဳၿပီး၀င္ေရာက္ပါ၊ စာရင္းသြင္းထားၿခင္းမရွိပါက စာရင္းသြင္းရန္ <အခုတော့မှတ်ပုံတင်မည်>.

  • VIP 1
  • VIP 2
  • VIP 3
  • VIP 4
  • VIP 5
  • VIP 6
  • VIP 7
  • VIP 8
  • VIP 9
  • VIP 10
VIP 1
နောက်ထပ် အချက်အလက်
VIP 1
x
အသင်းဝင်အဆင့် VIP 1
ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား) 0.50%
ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို) 0.50%
ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ) 0.20%
ဆုကြေးငွေအဆင့်မြှင့်ပါ။ အဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့် ဘောနပ်စ်ကို အဆင့်အလိုက် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ -
နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊ ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2022 တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ -
တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက် -
အထူးဝန်ဆောင်မှုများ -
သီးသန့်လက်ဆောင်များ -
ဖိတ်စာ -
အထူး Vip အများဆုံး လောင်းကြေး -
အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ -
အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ -
အဆင့်တက် နေ့စဉ် စုစုပေါင်းသွင်းငွေဖြင့် တွက်ချက်ခြင်း -
မိမိအဆင့်များကို ထိန်သိမ်းးပါ။ လစဉ် စုစုပေါင်း လည်ပတ်ငွေပမာဏဖြင့် တွက်ချက်ခြင်း -
VIP 2
x
အသင်းဝင်အဆင့် VIP 2
ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား) 0.55%
ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို) 0.55%
ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ) 0.30%
ဆုကြေးငွေအဆင့်မြှင့်ပါ။ အဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့် ဘောနပ်စ်ကို အဆင့်အလိုက် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ၈၈ ယူနစ်
နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊ ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2022 တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ၉၉ ယူနစ်
တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက် 1,000,000.00 ကျပ်
အထူးဝန်ဆောင်မှုများ -
သီးသန့်လက်ဆောင်များ ✔️
ဖိတ်စာ -
အထူး Vip အများဆုံး လောင်းကြေး -
အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ -
အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ -
အဆင့်တက် နေ့စဉ် စုစုပေါင်းသွင်းငွေဖြင့် တွက်ချက်ခြင်း စုစုပေါင်းသွင်းငွေ 1,000,000.00 (နေ့အလိုက်)
မိမိအဆင့်များကို ထိန်သိမ်းးပါ။ လစဉ် စုစုပေါင်း လည်ပတ်ငွေပမာဏဖြင့် တွက်ချက်ခြင်း စုစုပေါင်း ကစားသည့်ကြိမ်ရေ 100,000,00 ( လအလိုက် )
VIP 3
x
အသင်းဝင်အဆင့် VIP 3
ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား) 0.60%
ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို) 0.60%
ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ) 0.40%
ဆုကြေးငွေအဆင့်မြှင့်ပါ။ အဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့် ဘောနပ်စ်ကို အဆင့်အလိုက် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ၁၈၈ ယူနစ်
နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊ ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2022 တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ၁၉၉ ယူနစ်
တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက် 1,500,000.00 ကျပ်
အထူးဝန်ဆောင်မှုများ -
သီးသန့်လက်ဆောင်များ ✔️
ဖိတ်စာ -
အထူး Vip အများဆုံး လောင်းကြေး -
အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ -
အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ -
အဆင့်တက် နေ့စဉ် စုစုပေါင်းသွင်းငွေဖြင့် တွက်ချက်ခြင်း စုစုပေါင်းသွင်းငွေ 2,000,000.00 (နေ့အလိုက်)
မိမိအဆင့်များကို ထိန်သိမ်းးပါ။ လစဉ် စုစုပေါင်း လည်ပတ်ငွေပမာဏဖြင့် တွက်ချက်ခြင်း စုစုပေါင်း ကစားသည့်ကြိမ်ရေ 200,000.00 ( လအလိုက် )
VIP 4
x
အသင်းဝင်အဆင့် VIP 4
ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား) 0.65%
ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို) 0.65%
ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ) 0.50%
ဆုကြေးငွေအဆင့်မြှင့်ပါ။ အဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့် ဘောနပ်စ်ကို အဆင့်အလိုက် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ၂၈၈ ယူနစ်
နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊ ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2022 တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ၂၉၉ ယူနစ်
တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက် 2,000,000.00 ကျပ်
အထူးဝန်ဆောင်မှုများ -
သီးသန့်လက်ဆောင်များ ✔️
ဖိတ်စာ -
အထူး Vip အများဆုံး လောင်းကြေး -
အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ -
အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ -
အဆင့်တက် နေ့စဉ် စုစုပေါင်းသွင်းငွေဖြင့် တွက်ချက်ခြင်း စုစုပေါင်းသွင်းငွေ 3,000,000.00 (နေ့အလိုက်)
မိမိအဆင့်များကို ထိန်သိမ်းးပါ။ လစဉ် စုစုပေါင်း လည်ပတ်ငွေပမာဏဖြင့် တွက်ချက်ခြင်း စုစုပေါင်း ကစားသည့်ကြိမ်ရေ 300,000.00 ( လအလိုက် )
VIP 5
x
အသင်းဝင်အဆင့် VIP 5
ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား) 0.70%
ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို) 0.70%
ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ) 0.60%
ဆုကြေးငွေအဆင့်မြှင့်ပါ။ အဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့် ဘောနပ်စ်ကို အဆင့်အလိုက် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ၃၈၈ ယူနစ်
နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊ ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2022 တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ၃၉၉ ယူနစ်
တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက် 2,500,000.00 ကျပ်
အထူးဝန်ဆောင်မှုများ -
သီးသန့်လက်ဆောင်များ ✔️
ဖိတ်စာ -
အထူး Vip အများဆုံး လောင်းကြေး -
အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ -
အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ -
အဆင့်တက် နေ့စဉ် စုစုပေါင်းသွင်းငွေဖြင့် တွက်ချက်ခြင်း စုစုပေါင်းသွင်းငွေ 4,000,000.00 (နေ့အလိုက်)
မိမိအဆင့်များကို ထိန်သိမ်းးပါ။ လစဉ် စုစုပေါင်း လည်ပတ်ငွေပမာဏဖြင့် တွက်ချက်ခြင်း စုစုပေါင်း ကစားသည့်ကြိမ်ရေ 400,000.00 ( လအလိုက် )
VIP 6
x
အသင်းဝင်အဆင့် VIP 6
ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား) 0.75%
ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို) 0.75%
ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ) 0.70%
ဆုကြေးငွေအဆင့်မြှင့်ပါ။ အဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့် ဘောနပ်စ်ကို အဆင့်အလိုက် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ၄၈၈ ယူနစ်
နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊ ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2022 တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ၄၉၉ ယူနစ်
တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက် 3,000,000.00 ကျပ်
အထူးဝန်ဆောင်မှုများ ✔️
သီးသန့်လက်ဆောင်များ ✔️
ဖိတ်စာ -
အထူး Vip အများဆုံး လောင်းကြေး -
အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ -
အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ -
အဆင့်တက် နေ့စဉ် စုစုပေါင်းသွင်းငွေဖြင့် တွက်ချက်ခြင်း စုစုပေါင်းသွင်းငွေ 5,000,000.00 (နေ့အလိုက်)
မိမိအဆင့်များကို ထိန်သိမ်းးပါ။ လစဉ် စုစုပေါင်း လည်ပတ်ငွေပမာဏဖြင့် တွက်ချက်ခြင်း စုစုပေါင်း ကစားသည့်ကြိမ်ရေ 500,000.00 ( လအလိုက် )
VIP 7
x
အသင်းဝင်အဆင့် VIP 7
ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား) 0.80%
ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို) 0.80%
ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ) 0.80%
ဆုကြေးငွေအဆင့်မြှင့်ပါ။ အဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့် ဘောနပ်စ်ကို အဆင့်အလိုက် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ၈၈၈ ယူနစ်
နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊ ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2022 တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ၈၉၉ ယူနစ်
တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက် 4,000,000.00 ကျပ်
အထူးဝန်ဆောင်မှုများ ✔️
သီးသန့်လက်ဆောင်များ ✔️
ဖိတ်စာ -
အထူး Vip အများဆုံး လောင်းကြေး -
အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ -
အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ -
အဆင့်တက် နေ့စဉ် စုစုပေါင်းသွင်းငွေဖြင့် တွက်ချက်ခြင်း စုစုပေါင်းသွင်းငွေ 8,000,000.00 (နေ့အလိုက်)
မိမိအဆင့်များကို ထိန်သိမ်းးပါ။ လစဉ် စုစုပေါင်း လည်ပတ်ငွေပမာဏဖြင့် တွက်ချက်ခြင်း စုစုပေါင်း ကစားသည့်ကြိမ်ရေ 800,000.00 ( လအလိုက် )
VIP 8
x
အသင်းဝင်အဆင့် VIP 8
ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား) 0.85%
ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို) 0.85%
ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ) 0.90%
ဆုကြေးငွေအဆင့်မြှင့်ပါ။ အဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့် ဘောနပ်စ်ကို အဆင့်အလိုက် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ၁၀၈၈ ယူနစ်
နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊ ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2022 တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ၁၀၉၉ ယူနစ်
တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက် 5,000,000.00 ကျပ်
အထူးဝန်ဆောင်မှုများ ✔️
သီးသန့်လက်ဆောင်များ ✔️
ဖိတ်စာ -
အထူး Vip အများဆုံး လောင်းကြေး ✔️
အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ ✔️
အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ ✔️
အဆင့်တက် နေ့စဉ် စုစုပေါင်းသွင်းငွေဖြင့် တွက်ချက်ခြင်း စုစုပေါင်းသွင်းငွေ 10,000,000.00 (နေ့အလိုက်)
မိမိအဆင့်များကို ထိန်သိမ်းးပါ။ လစဉ် စုစုပေါင်း လည်ပတ်ငွေပမာဏဖြင့် တွက်ချက်ခြင်း စုစုပေါင်း ကစားသည့်ကြိမ်ရေ 1,000,000.00 ( လအလိုက် )
VIP 9
x
အသင်းဝင်အဆင့် VIP 9
ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား) 0.90%
ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို) 0.90%
ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ) 1.00%
ဆုကြေးငွေအဆင့်မြှင့်ပါ။ အဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့် ဘောနပ်စ်ကို အဆင့်အလိုက် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ၁၅၈၈ ယူနစ်
နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊ ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2022 တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ၁၅၉၉ ယူနစ်
တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက် 7,000,000.00 ကျပ်
အထူးဝန်ဆောင်မှုများ ✔️
သီးသန့်လက်ဆောင်များ ✔️
ဖိတ်စာ -
အထူး Vip အများဆုံး လောင်းကြေး ✔️
အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ ✔️
အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ ✔️
အဆင့်တက် နေ့စဉ် စုစုပေါင်းသွင်းငွေဖြင့် တွက်ချက်ခြင်း စုစုပေါင်းသွင်းငွေ 15,000,000.00 (နေ့အလိုက်)
မိမိအဆင့်များကို ထိန်သိမ်းးပါ။ လစဉ် စုစုပေါင်း လည်ပတ်ငွေပမာဏဖြင့် တွက်ချက်ခြင်း စုစုပေါင်း ကစားသည့်ကြိမ်ရေ 1,500,000.00 ( လအလိုက် )
VIP 10
x
အသင်းဝင်အဆင့် VIP 10
ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား) 1.10%
ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို) 1.10%
ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ) 1.10%
ဆုကြေးငွေအဆင့်မြှင့်ပါ။ အဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့် ဘောနပ်စ်ကို အဆင့်အလိုက် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ၂၀၈၈ ယူနစ်
နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊ ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2022 တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ၂၀၉၉ ယူနစ်
တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက် ကန့်သတ်ချက်မရှိ
အထူးဝန်ဆောင်မှုများ ✔️
သီးသန့်လက်ဆောင်များ ✔️
ဖိတ်စာ ✔️
အထူး Vip အများဆုံး လောင်းကြေး ✔️
အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ ✔️
အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ ✔️
အဆင့်တက် နေ့စဉ် စုစုပေါင်းသွင်းငွေဖြင့် တွက်ချက်ခြင်း K9Win Myanmar အွန်လိုင်းကာစီနိုမှ ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
မိမိအဆင့်များကို ထိန်သိမ်းးပါ။ လစဉ် စုစုပေါင်း လည်ပတ်ငွေပမာဏဖြင့် တွက်ချက်ခြင်း စုစုပေါင်း ကစားသည့်ကြိမ်ရေ 5,000,000.00 ( လအလိုက် )
စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်
* Vip အဆင့်အားလုံးသည် အဆင့်အလိုက် အဆင့်မြှင့်ထားသည်။
* အကယ်၍ Vip သည် လက်ရှိအဆင့်ကို 1 လကြာ မထိန်းထားနိုင်ခဲ့ပါက အဆင့် 1 ဆင့်သို့ ကျဆင်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
* အကယ်၍ Vip သည် လက်ရှိ Level ကို 2 လကြာ မထိန်းထားနိုင်ပါက အဆင့် 2 ဆင့်သို့ နှိမ့်ချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
* Vip သည် ငွေကြေးအဆင့်ကို 3 လကြာ မထိန်းထားနိုင်ပါက အဆင့် 1 သို့ အဆင့်နှိမ့်သွားမည်ဖြစ်သည်။
* id လက်ကျန်ငွေ အောက်ရှိမှသာ Vip အဆင့်မြှင့်တင်မှု ဘောနပ်စ်အားလုံး တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
* ငွေထုတ်ခြင်းမပြုမီ Vip ဘောနပ်စ်အားလုံးတွင် x5 Turnover လိုအပ်ချက်ရှိသည်။
* VIP 10 ကိုသာ K9Win Myanmar အွန်လိုင်းကာစီနိုမှ ဖိတ်ကြားပါသည်။